Kost och diabetes

insulin-113200_1280

Kost och diabetes är ett intressant och ett högaktuellt ämne. Som diabetiker så finns risken att du drabbas av allvarliga komplikationer till följd av långvarigt förhöjt blodsocker*. Det borde därför vara av största intresse för diabetesvården, läkare, sjuksköterskor, dietister och Socialstyrelsen, att förorda en kost som minskar risken för dessa komplikationer. Läs mer