Kost och Hälsa

En kost som ger kroppen de bästa förutsättningarna är grunden för en god hälsa. Eller omvänt, en felaktig kost är den största orsaken till ohälsa. Vi tycker att det är självklart att tanka vår bil med rätt bränsle. Vi vet att bensinbilen skär ihop om man tankar med diesel. Vi har facit för hur det gått med våra kroppar. De skär ihop och ofta gör vi ändå inte kopplingen till felaktigt bränsle. Hur kan vi förvänta oss att kroppen ska fungera optimalt och vara frisk och stark när vi matar den med helt främmande ämnen? Vi litar på att myndigheter ger kostråd som har vår hälsa i fokus och glömmer kritiskt granskande. Vi har glömt hur vi lyssnar till våra egna kroppar.

Vår moderna livsstil

Vi har en vardagsohälsa som nästan blivit ”normal”. Vi är trötta, har humörsvängningar, orolig mage, eksem på kroppen, ledvärk och dåligt immunförsvar. Än värre symptom på att något är allvarligt fel är våra moderna sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, cancer, demens, autoimmuna sjukdomar depressioner, övervikt mm. Listan kan göras lång. Vi ser även dessa sjukdomar till stor del som normala, något som vi bör förvänta oss att drabbas av när vi blir gamla och även tidigare. Våra förfäder jägarna och samlarna samt dagens naturfolk utanför västvärlden har visat att dessa krämpor inte alls är naturliga. Vi har tvärtom förvärvat dessa genom vår moderna livsstil.

Det finns tre tidpunkter i historien som stegvis har lett fram till dagen ohälsa. Den första tidpunkten inföll för 5-10 000 år sedan när vi blev bofasta och jordbruket etablerades. Vi fick då näringsbrister, infektionssjukdomar, karies och sänkt livslängd. Den andra avvikelsen från det ursprungliga jägar- och samlarlivet inträffade för drygt hundra år sedan när industrialiseringen med processad mat tog fart. Vi började raffinera maten och använda tillsatser. Det tredje förödande steget inträffade för 30-40 år sedan då light-trenden kom och fett, speciellt mättat fett, utpekades som hälsofarligt. Fettet ersattes med socker, och i dag även med sötningsmedel.

Det är inte helt lätt att säkert säga vad våra förfäder åt. Det som är betydligt lättare att säga är vad de INTE åt. Ingen tror väl att det fanns pastabuskar eller träd med smågodis i glada färger…

Ge dig själv de bästa förutsättningarna

Vi tror ofta att det finns bestämt i våra gener att drabbas av vissa sjukdomar och att vi därmed inte kan påverka. Det stämmer inte. Att vi har genetisk fallenhet för att drabbas av en sjukdom betyder bara att vi kanske har lättare att drabbas om vi lever fel. Det finns naturligtvis inga garantier att inte drabbas av sjukdom även om vi lever på bästa tänkbara sätt men våra chanser att hålla oss friska livet ut ökar dramatiskt.

Varför inte börja i dag! Ge Dig själv de bästa förutsättningarna för att må bra och att hålla Dig frisk, nu och livet ut! Det är Du värd.

Lycka till!