Läs om Petra och hennes fantastiska berättelse

freedom-589576_1280

Petra var en kvinna med övervikt och diabetes typ 2. Hon medicinerades på flera sätt med bl a diabetesläkemedel och insulin. Hon hade det man kallar för naturalförloppet att se fram mot, en livslång nedåtgående spiral av försämring som man anser ”normal” för en diabetiker. Sjukvården gav henne inga kostråd förutom tallriksmodellen. Läkemedel och insulin för att korrigera det höga blodsockret var det som erbjöds.

Jag har fått tillåtelse att återge hennes fantastiska berättelse om hur hon själv genom kosten lyckades vända utvecklingen.

Läs mer